ENGLISH LANGAUGE SOON

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Serwisie Internetowym znajdujácym się pod linkiem www.carbon-cnc.eu jest firma Look Digital Dariusz Czarnecki z siedzibą w Czachówku, ul. Główna 14a.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 3. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:
  1. przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
  2. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  3. dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
  4. wysyłania informacji handlowych
 4. Look Digital może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.2 ), mogą to być podmioty takie jak:
  1. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie
  2. firmy świadczące usługi księgowe
  3. firmy windykacyjne
  4. podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe - ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Look Dighital dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

UWAGA

 • W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o przesłanie takiej informacji zwrotnie na adres emai, lub za pomocą formularza kontaktowego: KONTAKT.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie polityki prywatności, prosimy o kontakt: KONTAKT.
 • Dostosowaliśmy Politykę Prywatności do wymagań RODO, jej pełny tekst można znaleźć tutaj: Polityka Prywatności
 • Dostosowaliśmy Regulamin Serwisu do wymagań RODO, jego pełny tekst można znaleźć tutaj: Regulamin